სერვისები

ჩვენი სერვისები მოიცავს ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო ისეთ მომსახურებებს, როგორიცაა ბრენდირებისა და მარკეტინგის სტრატეგიები, ორგანიზაციული განვითარება და HR მენეჯმენტი, ინვესტიციების მოზიდვა და სტრატეგიული ფინანსები. ჩვენ პარტნიორ კომპანიებს ვთავაზობთ მარკეტინგის და HR აუთსორსინგის სერვისებს, ისევე, როგორც ტრენინგებს კომპანიის განვითარებისა და თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.

ბრენდირება

ბრენდინგის სერვისი უზრუნველყოფს კომპანიის, პროდუქტის ან სერვისის უნიკალური იმიჯისა და იდენტობის შექმნის პროცესს. იგი მოიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც აყალიბებს ბრენდის აღქმას, როგორიცაა მისი სახელი, ლოგო, ფერები, ტიპოგრაფია, ფონტი და მთლიანი იდენტობა.

ბრენდირება

ბრენდინგის სერვისი უზრუნველყოფს კომპანიის, პროდუქტის ან სერვისის უნიკალური იმიჯისა და იდენტობის შექმნის პროცესს. იგი მოიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც აყალიბებს ბრენდის აღქმას, როგორიცაა მისი სახელი, ლოგო, ფერები, ტიპოგრაფია, ფონტი და მთლიანი იდენტობა.

HR სერვისები

HR უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა იმისათვის, რომ კომპანიებმა შექმნან მყარი ფუნდამენტი. ის მართვისთვის წამყვანი ინსტრუმენტია, რომელიც მუდმივად ახერხებს ორგანიზაციის სასიცოცხლო ძალების გენერირებას და ქმნის ორგანიზაციულ კულტურას...

HR სერვისები

HR უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა იმისათვის, რომ კომპანიებმა შექმნან მყარი ფუნდამენტი. ის მართვისთვის წამყვანი ინსტრუმენტია, რომელიც მუდმივად ახერხებს ორგანიზაციის სასიცოცხლო ძალების გენერირებას და ქმნის ორგანიზაციულ კულტურას...

მარკეტინგი

მარკეტინგის ფუნქციაა, კომპანია ინტერაქციაში შეიყვანოს მომხმარებელთან და განსაზღვროს, თუ რისი თქმა გვინდა მომხმარებლისთვის, რა საშუალებით შევძლებთ ჩვენი სათქმელის მომხმარებლისთვის მიწოდებას, კომუნიკაციის რა არხები ერგება ჩვენს სამიზნე სეგმენტს...

მარკეტინგი

მარკეტინგის ფუნქციაა, კომპანია ინტერაქციაში შეიყვანოს მომხმარებელთან და განსაზღვროს, თუ რისი თქმა გვინდა მომხმარებლისთვის, რა საშუალებით შევძლებთ ჩვენი სათქმელის მომხმარებლისთვის მიწოდებას, კომუნიკაციის რა არხები ერგება ჩვენს სამიზნე სეგმენტს...

ტრენინგები

ჩვენ გთავაზობთ თანამშრომლებისთვის არსებულ ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით. თითოეული მათგანის მიზანი კი თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ზრდა და კომპანიის განვითარებაა.

ტრენინგები

ჩვენ გთავაზობთ თანამშრომლებისთვის არსებულ ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით. თითოეული მათგანის მიზანი კი თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ზრდა და კომპანიის განვითარებაა.

სტარტაპის მხარდაჭერა

სტარტაპების მხარდაჭერის მომსახურება მოიცავს ყველა იმ სერვისს, რაც თქვენი სამომავლო ბიზნესის წარმატებისთვის საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს- იდეის მხარდაჭერა, ბიზნეს გეგმის შემუშავება, ფინანების მოძიებასთან დაკავშირებულ კონსულტაციები და მენეჯერული პროცესების მხარდაჭერა.

სტარტაპის მხარდაჭერა

სტარტაპების მხარდაჭერის მომსახურება მოიცავს ყველა იმ სერვისს, რაც თქვენი სამომავლო ბიზნესის წარმატებისთვის საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს- იდეის მხარდაჭერა, ბიზნეს გეგმის შემუშავება, ფინანების მოძიებასთან დაკავშირებულ კონსულტაციები და მენეჯერული პროცესების მხარდაჭერა.

მენეჯმენტის აუთსორსინგი

ჩვენი აუთსორსინგ პროცესები მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: არსებული ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი ბიზნეს მიმართულების ანალიზი ბიზნეს პროცესების დიზაინი რესურსების დაგეგმარება პერსონალის დაკომპლექტება ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტი აწყობილი ბიზნეს პროცესის გადაბარება.

მენეჯმენტის აუთსორსინგი

ჩვენი აუთსორსინგ პროცესები მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: არსებული ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი ბიზნეს მიმართულების ანალიზი ბიზნეს პროცესების დიზაინი რესურსების დაგეგმარება პერსონალის დაკომპლექტება ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტი აწყობილი ბიზნეს პროცესის გადაბარება.

სერვისები

ჩვენი სერვისები მოიცავს ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო ისეთ მომსახურებებს, როგორიცაა ბრენდირებისა და მარკეტინგის სტრატეგიები, ორგანიზაციული განვითარება და HR მენეჯმენტი, ინვესტიციების მოზიდვა და სტრატეგიული ფინანსები. ჩვენ პარტნიორ კომპანიებს ვთავაზობთ მარკეტინგის და HR აუთსორსინგის სერვისებს, ისევე, როგორც ტრენინგებს კომპანიის განვითარებისა და თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.

ბრენდირება

ბრენდინგის სერვისი უზრუნველყოფს კომპანიის, პროდუქტის ან სერვისის უნიკალური იმიჯისა და იდენტობის შექმნის პროცესს. იგი მოიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც აყალიბებს ბრენდის აღქმას, როგორიცაა მისი სახელი, ლოგო, ფერები, ტიპოგრაფია, ფონტი და მთლიანი იდენტობა.

ბრენდირება

ბრენდინგის სერვისი უზრუნველყოფს კომპანიის, პროდუქტის ან სერვისის უნიკალური იმიჯისა და იდენტობის შექმნის პროცესს. იგი მოიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც აყალიბებს ბრენდის აღქმას, როგორიცაა მისი სახელი, ლოგო, ფერები, ტიპოგრაფია, ფონტი და მთლიანი იდენტობა.

HR სერვისები

HR უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა იმისათვის, რომ კომპანიებმა შექმნან მყარი ფუნდამენტი. ის მართვისთვის წამყვანი ინსტრუმენტია, რომელიც მუდმივად ახერხებს ორგანიზაციის სასიცოცხლო ძალების გენერირებას და ქმნის ორგანიზაციულ კულტურას...

HR სერვისები

HR უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა იმისათვის, რომ კომპანიებმა შექმნან მყარი ფუნდამენტი. ის მართვისთვის წამყვანი ინსტრუმენტია, რომელიც მუდმივად ახერხებს ორგანიზაციის სასიცოცხლო ძალების გენერირებას და ქმნის ორგანიზაციულ კულტურას...

მარკეტინგი

მარკეტინგის ფუნქციაა, კომპანია ინტერაქციაში შეიყვანოს მომხმარებელთან და განსაზღვროს, თუ რისი თქმა გვინდა მომხმარებლისთვის, რა საშუალებით შევძლებთ ჩვენი სათქმელის მომხმარებლისთვის მიწოდებას, კომუნიკაციის რა არხები ერგება ჩვენს სამიზნე სეგმენტს...

მარკეტინგი

მარკეტინგის ფუნქციაა, კომპანია ინტერაქციაში შეიყვანოს მომხმარებელთან და განსაზღვროს, თუ რისი თქმა გვინდა მომხმარებლისთვის, რა საშუალებით შევძლებთ ჩვენი სათქმელის მომხმარებლისთვის მიწოდებას, კომუნიკაციის რა არხები ერგება ჩვენს სამიზნე სეგმენტს...

ტრენინგები

ჩვენ გთავაზობთ თანამშრომლებისთვის არსებულ ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით. თითოეული მათგანის მიზანი კი თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ზრდა და კომპანიის განვითარებაა.

ტრენინგები

ჩვენ გთავაზობთ თანამშრომლებისთვის არსებულ ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით. თითოეული მათგანის მიზანი კი თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ზრდა და კომპანიის განვითარებაა.

სტარტაპის მხარდაჭერა

სტარტაპების მხარდაჭერის მომსახურება მოიცავს ყველა იმ სერვისს, რაც თქვენი სამომავლო ბიზნესის წარმატებისთვის საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს- იდეის მხარდაჭერა, ბიზნეს გეგმის შემუშავება, ფინანების მოძიებასთან დაკავშირებულ კონსულტაციები და მენეჯერული პროცესების მხარდაჭერა.

სტარტაპის მხარდაჭერა

სტარტაპების მხარდაჭერის მომსახურება მოიცავს ყველა იმ სერვისს, რაც თქვენი სამომავლო ბიზნესის წარმატებისთვის საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს- იდეის მხარდაჭერა, ბიზნეს გეგმის შემუშავება, ფინანების მოძიებასთან დაკავშირებულ კონსულტაციები და მენეჯერული პროცესების მხარდაჭერა.

მენეჯმენტის აუთსორსინგი

ჩვენი აუთსორსინგ პროცესები მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: არსებული ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი ბიზნეს მიმართულების ანალიზი ბიზნეს პროცესების დიზაინი რესურსების დაგეგმარება პერსონალის დაკომპლექტება ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტი აწყობილი ბიზნეს პროცესის გადაბარება.

მენეჯმენტის აუთსორსინგი

ჩვენი აუთსორსინგ პროცესები მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: არსებული ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი ბიზნეს მიმართულების ანალიზი ბიზნეს პროცესების დიზაინი რესურსების დაგეგმარება პერსონალის დაკომპლექტება ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტი აწყობილი ბიზნეს პროცესის გადაბარება.

გამოგვყევით: