ბრენდირება

  • ბრენდის სტრატეგია – ბრენდის ღირებულებების, მისიისა და ხედვის განსაზღვრა
  • ბრენდის სახელმძღვანელო – ლოგოს დიზაინი, ბრენდის პირველადი და მეორეული ფერები, შეფუთვის დიზაინი, სავიზიტო ბარათის დიზაინი, Email-ის ხელმოწერა
  • ბრენდის ვიზუალური იდენტობის შექმნა


ბრენდინგი ბაზარზე ორგანიზაციის ძლიერი პოზიციონირების განსასაზღვრად უმნიშვნელოვანესი ელემენტია, რომელიც გულისხმობს ორგანიზაციის ინდივიდუალური, სხვებისგან განმასხვავებელი მახასიათებლების განსაზღვრას და ბაზრის მოთხოვნას შორის იმ თანხვედრის მოძებნას, რომელიც კომპანიის სტრატეგიულ უპირატესობად შეიძლება იქცეს. ბრენდის იდენტობის ჩამოყალიბება საკვანძო ელემენტია იმისათვის, რომ მომხმარებლისთვის ბრენდი გამორჩეული გახდეს. სწორად ჩამოყალიბებული ბრენდინგი ზრდის კომპანიის ღირებულებას და გვაძლევს მიმართულებებს, რომელიც უმნიშვნელოვანესია სამოქმედო და საკომუნიკაციო სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში გაყიდვების, მარკეტინგის, ორგანიზაციის შიდა კომუნიკაციის დასაგეგმად.

ბრენდინგის სერვისი უზრუნველყოფს კომპანიის, პროდუქტის ან სერვისის უნიკალური იმიჯისა და იდენტობის შექმნის პროცესს. იგი მოიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც აყალიბებს ბრენდის აღქმას, როგორიცაა მისი სახელი, ლოგო, ფერები, ტიპოგრაფია, ფონტი და მთლიანი იდენტობა. ბრენდინგის მიზანია შექმნას უნიკალური და დამაჯერებელი ბრენდი, რომელიც რეზონანსდება მომხმარებლებთან, აყალიბებს ნდობას და ამყარებს მათთან გრძელვადიან კავშირს.

ბრენდინგის პროცესის მხარდასაჭერად ჩვენი გუნდი იყენებს ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის უახლეს მიდგომებს, რაც საშუალებას გვაძლევს, მივიღოთ აბსტრაქტული ცნებებიდან კონკრეტული სამუშაო გეგმა, რომელიც მარტივად ითარგმნება ყოველდღიურ სამუშაო ამოცანებად. 

გამოგვყევით: