მარკეტინგი

  • მარკეტინგული სტრატეგიის შექმნა
  • ციფრული მედიის სტრატეგია
  • მარკეტინგული კამპანიის მენეჯმენტი
  • სოციალური მედიის მენეჯმენტი
  • ვებ-გვერდის შექმნა
  • ფოტო და ვიდეო კონტენტის შექმნა
  • ძირითადი საკომუნიკაციო მესიჯების განსაზღვრა
  • სტატიების, ბლოგებისა და PR მხარდაჭერა

მარკეტინგის ფუნქციაა, კომპანია ინტერაქციაში შეიყვანოს მომხმარებელთან და განსაზღვროს, თუ რისი თქმა გვინდა მომხმარებლისთვის, რა საშუალებით შევძლებთ ჩვენი სათქმელის მომხმარებლისთვის მიწოდებას, კომუნიკაციის რა არხები ერგება ჩვენს სამიზნე სეგმენტს და როგორ ვაწვდით ჩვენს სათქმელს მათ მაქსიმალური ეფექტურობის მისაღებად.
ჩვენ გთავაზობთ ყოველ იმ მარკეტინგულ ნაბიჯს, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ თქვენმა კომპანიამ მომხმარებელთან გასაგები და ეფექტური ინტერაქცია განახორციელოს.

გამოგვყევით: