სტარტაპის მხარდაჭერა

  • ბაზრის კვლევა
  • ბრენდინგი
  • მარკეტინგული მხარდაჭერა
  • HR მხარდაჭერა
  • დაფინანსების წყაროების მოძიება
  • ბიზნეს სტრატეგიის ჩამოყალიბება
  • რესურსების დაგეგმარება
  • მენეჯერული პროცესების მხარდაჭერა

სტარტაპების მხარდაჭერის მომსახურება მოიცავს ყველა იმ სერვისს, რაც თქვენი სამომავლო ბიზნესის წარმატებისთვის საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს- იდეის მხარდაჭერა, ბიზნეს გეგმის შემუშავება, ფინანების მოძიებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მენეჯერული პროცესების მხარდაჭერა. ამასთან ერთად კი გთავაზობთ ბრენდირების, მარკეტინგისა და HR სერვისებს თქვენი სტარტაპის განვითარებისთვის.

გამოგვყევით: