ტრენინგები

ჩვენ გთავაზობთ თანამშრომლებისთვის არსებულ ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით. თითოეული მათგანის მიზანი კი თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ზრდა და კომპანიის განვითარებაა.

ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ ორგანიზაციის შიგნით არსებული საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათ მოსაგვარებლად თანამშრომლებზე მორგებულიტრენინგ კურსების შექმნაში. ჩვენი მიდგომა მოიცავს კომპლექსურ მოქმედებას და ამის საფუძველზე, ეფექტური ტრენინგ ф კურსის ჩამოყალიბებას. ერთი მხრივ, ჩვენი მიზანია ტრენინგმა პოზიტიური ეფექტი იქონიოს კომპანიის სამუშაო პროცესებზე, მეორე მხრივ კი, გაიზარდოს თანამშრომელთა შორის მოტივაცია და კომპანიისადმი მიკუთვნებულობის განცდა